Právne rady aj telefonicky

048/412 60 70

advokát Banská Bystrica - advokáti, právnik, právne služby

Advokát v Banskej Bystrici

Advokátska kancelária bola založená v roku 2002 JUDr. Maricou Koreňovou ako komerčno-právna kancelária so zameraním na obchodné právo, občianske právo, pracovné právo a rodinné právo. Máme množstvo spokojných klientov z Banskej Bystrice a širokého okolia.

Opýtajte sa právnika


Polia označené * sú povinné.

Právne poradenstvo

Advokátska kancelária poskytuje právne služby a právne poradenstvo v oblasti:

  • obchodného práva
  • občianskeho práva
  • pracovného práva
  • rodinného práva

Kontaktovať ma môžete formou e-mailu, telefonicky alebo osobne.


Právne služby - úradné hodiny

Pondelok 08:30 - 16:30
Utorok 08:30 - 16:30
Streda 08:30 - 16:30
Štvrtok 08:30 - 16:30
Piatok 08:30 - 16:30
Sobota ---
Nedeľa ---


advokát Banská Bystrica - zastupovanie pred súdom, právnik, advokát

Advokátska kancelária

Naša advokátska kancelária sídli v priamom centre mesta Banská Bystrica a poskytuje komplexné právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku. Kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni a so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania.

JUDr. Marica Koreňová

Advokátka JUDr. Marica Koreňová začala v advokátskej kancelárii vykonávať právnickú prax po začatí štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok a zápise do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pôsobí ako samostatný advokát.


Advokát Banská Bystrica - právne služby, právne poradenstvo

Právne služby v Banskej Bystrici

Poskytuje právne služby klientom vo všetkých oblastiach práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi, notárstvami, orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektmi, ako i pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov. Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva.


Advokát v Banskej Bystrici - kde nás nájdete

JUDr. Marica Koreňová, advokátska kancelária
Adresa: J. Cikkera č. 8, Banská Bystrica 974 01

E-mail: korenova_marica@stonline.sk
Web: www.advokat-korenova.sk

Tel. č.:
048/412 60 70